Aanmelden voor Training Verkoopvaardigheden Aluca

Graag per persoon het onderstaande formulier invullen, zodat we op basis van de aanmeldingen de voorbereidingen kunnen afronden. Aansluitend word je persoonlijk op de hoogte gehouden van geplande trainingsdata en volgt een uitvraag naar specifiek in te brengen onderwerpen vanuit de deelnemers.

De volgorde van aanmelding bepaald deelname. De groepsomvang is gelimiteerd tot een maximum van 9 deelnemers. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal beoordeeld worden of er parallel een tweede groep deelnemers ingepland kan gaan worden.

[salesforce form="4"]